Over Tumakon

ADVISEURS DIE NIET AAN DE KANT BLIJVEN STAAN

U wilt de complexe, arbeidsintensieve bewerkingen binnen uw organisatie versnellen en/of vereenvoudigen? Als speciaal machinebouwer richten wij ons op het ontwerpen en bouwen van machines waarmee het productieproces gemechaniseerd en/of geautomatiseerd kan worden.

Kenmerkend voor onze activiteiten is het ontwerpen en bouwen van oplossingen voor het bewerken, monteren en verplaatsen van producten. Van knäckebröd tot industriële ketting, van luidsprekers voor de smartphone tot hoogspanningsschakelaar. Daarbij gaan wij breed te werk: analyses, haalbaarheidsstudies, calculaties, ontwikkeling en engineering. Gedegen voorwerk, dat we (kunnen) afronden met turnkey levering en inbedrijfstelling. De Tumakon-praktijk hierbij is, dat bedenken en maken onder één dak plaats vindt. Dit in nauwe samenwerking met zusterorganisatie Tuinte machinefabriek. Deze directe koppeling tussen engineering en productie heeft zijn weerslag op de effectiviteit van de oplossing. Technisch gezien slim en betrouwbaar, economisch beschouwd kostenbesparend. Voor service en onderhoud wordt gebruik gemaakt van de kennis van zusterorganisatie TDO technical services. Ons beleid is erop gericht een langdurige relatie met onze opdrachtgevers op te bouwen en te onderhouden.

Over Tumakon

Tumakon ontwerpt en ontwikkelt technologische oplossingen voor het bewerken, monteren en verplaatsen van producten. Hierbij gaat Tumakon breed te werk: haalbaarheidsstudies, analyses, calculaties, ontwikkeling en engineering. Dit is gedegen voorwerk, dat Tumakon in de regel afrondt met het turn-key leveren en in bedrijf stellen van een machine.

Enkele referenties Tuinte groep

© Copyright 2019 - All Rights Reserved Design & ontwikkeling MarkT-DEsign

Search